Cosmo Glitz Beauty Awards 2014 @Taj Connemara

Cosmo Glitz Beauty Awards 2014 was held at Taj Connemara. Celebrities Pooja Umashankar, Namitha, Iyshwarya Rajesh, Santhana Bharathi, Karun Raman, Vijayalakshmi Agathiyan, Sahithya Jagannathan, Photographer Karthik Srinivasan glitters at the event. Some of the photos from the event: