The Vimonisha Festive & Wedding Designer Exhibition 31st July & 1st August 2017 at Hyatt Regency Chennai