Vikram and Shriya Saran at Bootz Southscope Calendar 2016 Launch

Vikram and Shriya Saran speaks at Bootz Southscope Calendar 2016  Launch at Olive Bistro, Hyderabad