T Subbarami Reddy’s grandson, Rajeev Reddy got engaged to Kavya at Novotel Hotel, Hyderabad