Suhasini Maniratnam launches Wedding Fair 2014 at Park Hyatt, Chennai