Dandiya Raas Season II at Kjr Gardens, Hyderabad

Dandiya Raas Season II – an Dandiya event, powered by Sri Anand Jain Yuva Mandal & Mahavir International Udaan at KJR Gardens, Hyderabad.