Banthi Poola Janaki Gummadikaya Press Meet, Hyderabad

Article-12

 

Banthi Poola Janaki Gummadikaya Press Meet was held at Hyderabad. Dhanraj, Diksha Panth, Sudilgali Sudheer, Shakalaka Shankar graced the event.