Akriti Elite Exhibition launch at Hyatt Regency, Chennai